Condiții de garanție

 1. Produsele au fost proiectate si fabricate pentru a fi utilizate exclusiv in scopul prevazut in documentatia tehnica distribuita odata cu acestea. Sub nici o forma produsele destinate a fi utilizate in scopuri casnice (acolo unde este cazul) nu pot fi utilizate in scopuri industriale, semiindustriale sau profesionale, sub sanctiunea pierderii garantiei.
 2. Garantia nu este acordata in cazul in care nu se vor respecta datele obtinute in urma calculului termic la alegerea echipamentului de aer conditionat. Acest calcul se refera la capacitatea echipamentului exprimata in BTU/hr, care trebuie sa fie mai mare sau egala cu: volumul incintei in mc x 120-150 BTU/hr (in functie de asezare si aport termic) + aportul de caldura al surselor calde din incinta (de exemplu: frigider, calculator, televizor, lampi de iluminat). Echipamentul de aer conditionat nu reprezinta o sursa de caldura pentru un spatiu neincalzit.
 3. Cumparatorul are obligatia de a pastra certificatul de garantie, acesta fiind documentul care atesta dreptul la garantie si va fi prezentat impreuna cu factura de achizitie si documentul de plata, la solicitarea unei interventii de service in garantie.
 4. Echipamentul indeplineste toate cerintele esentiale de securitate prevazute in HG 409/2016. Echipamentul este conform cu standardelor romanesti in vigoare si normele CE. Echipamentul este produs cu respectarea integrala a noilor reguli RoHS (ecologice).
 5. Conformitatea echipamentului de aer conditionat este certificata prin declaratia de conformitate.
 6. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
 7. Explicarea modului de utilizare a echipamentului va fi facuta cumparatorului in mod obligatoriu de catre vanzator la momentul vanzarii.
 8. Produsul livrat are in componenta elemente frigorifice si electrice care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare, transport, depozitare, punere in functiune – instalare, exploatare, intretinere si reparatie prevazute in manualul de utilizare. Defectarea produsului avand drept cauza unul din aceste motive atrage dupa sine scoaterea produsului din garantie.
 9. Urmatoarele situatii duc in mod expres la pierderea garantiei:
  • interventii sau reparatii executate de persoane neautorizate de vanzator;
  • deteriorarea termica, mecanica si plastica a produsului cauzate de incendii;
  • accidente, intemperii (traznet, inundatii) sau neglijarea tensiunii electrice de alimentare utilizata;
  • schimbarea starii originale a aparatului;
  • instalarea de catre o firma sau persoana neautorizata de vanzator sau necalificata;
  • neasigurarea intretinerii periodice de catre cumparator sau firma specializata contractata de acesta in conformitate cu prevederile producatorului.
 10. Vanzatorul va asigura cumparatorului atat pe durata de fabricatie, cat si dupa incetarea acesteia, pentru o perioada de 5 ani calculata de la data vanzarii ultimului lot de produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul. Realizarea garantiei se face prin modalitatea reparatiei in primul rand; in cazul in care aceasta este imposibila sau ar duce la costuri prea mari pentru producator, cea de-a doua modalitate de asigurare a garantiei este schimbarea produsului cu unul identic sau cu unul similar daca nu mai exista un produs identic pe stoc.
 11. Vanzatorul se obliga sa asigure garantia pentru conformitate prin repararea produselor in primul rand sau inlocuirea gratuita a echipamentelor acolo unde reparatia este imposibila sau impovaratoare pentru vanzator. De asemenea, când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător gratuit cu acelasi produs sau cu un produs similar. In acest caz, cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator. Vanzatorul va asigura cumparatorului servicii de intretinere contra-cost sau reparare a echipamentului in garantie numai pe baza certificatului emis de acesta pe perioada in care echipamentul este in garantie.
 12. Necompletarea sau completarea incorecta a certificatului de garantie atrage raspunderea vanzatorului si a angajatului acestuia.
 13. Garantia nu se acorda daca seria produsului a fost stearsa, modificata sau ilizibila; sau in cazul in care eticheta de identificare a produsului lipseste.
 14. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care cumparatorul a reclamat defectarea echipamentului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare (prelungirea termenului de garantie se va inscrie in certificatul de garantie de catre unitatile service abilitate). In cazul in care sunt inlocuite produsele, acestea beneficiaza de o noua perioada de garantie vânzătorul avand aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial. Termenul de remediere a defectiunilor este de 15 zile calendaristice de la data sesizarii inregistrata de catre centrul service sau de catre vanzator. In cazul in care acest termen nu poate fi respectat din ratiuni independente de centrul service sau de catre vanzator, clientul va fi notificat cu privire la termenul cel mai apropiat de remediere si la motivele care au dus la prelungirea acestuia.
 15. Vanzatorul asigura contra cost piese de schimb precum si posibilitatea de intretinere si reparare a echipamentelor in afara perioadei de garantie, pe toata durata medie de utilizare a acestora, in baza unui contract de service post garantie cu prestari de servicii autorizate de catre vanzator.
 16. Cererile de service in urma carora se vor constata urmatoarele situatii: echipament nealimentat, baterii de la telecomanda lipsa sau consumate, alegerea unui regim de lucru necorespunzator pentru echipament, interventii asupra furtunului de scurgere a condensului, se vor considerea ca interventii nefondate. Cumparatorul va achita costul interventiei nefondate. Costul interventiei nefondate este de 120 RON cu TVA inclus.
 17. Intretinerea periodica in garantie se face de catre cumparator conform instructiunilor de utilizare (curatarea filtrelor unitatii interioare si a unitatii exterioare atunci cand este cazul este in sarcina cumparatorului si se face pe cheltuiala acestuia).
 18. Garantia acordata de catre producator este precizata pe verso iar garantia pentru montaj este de 1 an de la data la care echipamentul a fost instalat.
 19. In perioada de garantie interventiile service asupra echipamentului se executa numai de catre societatea care a efectuat instalarea.
 20. Prin prezenta, ASTON COM SA precizeaza ca prezentul certificat de garantie cuprinde mentiunile prevazute de lege cu privire la drepturile cumparatorului, aceste drepturi nefiind afectate de garantia oferita.